OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-08-03 11:30:44
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 31-08-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 212, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
 
57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, numer działki 553/4, AM-11,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 69863 [NKW: SW1K/00069863/7].
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zlokalizowana w Ołdrzychowicach Kłodzkich, składająca się z działki nr 553/4, AM 11, obręb Ołdrzychowice Kłodzkie o powierzchni 0,1342 ha. Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami o funkcji produkcyjnej i magazynowej. Budynki w zabudowie zwartej, dwa budynki o jednej kondygnacji nadziemnej a trzeci o trzech kondygnacjach. Część budynku produkcyjnego została zaadoptowana na cele mieszkaniowe. Budynki wybudowano w połowie XX wieku. Działka ewidencyjna 553/4 stanowi własność Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczytym gruntu do dnia 20 lutego 2091 roku i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest CHI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 
Suma oszacowania wynosi 293 201,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 900,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 320,10zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
 Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_duszniki-2
Środa, 2020-09-30
List_mini_pt-ogrody
Środa, 2020-09-30
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2020-09-30
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2020-09-30
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2020-09-30
List_mini_pt-pikula0
Środa, 2020-09-30
List_mini_pt-dolnoslaski1
Środa, 2020-09-30
List_mini_pt-gala2
Środa, 2020-09-30
List_mini_pt-vivaldi1
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-sciezka0
Wtorek, 2020-09-29
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz