Sojuszników poznają w biedzie

POLANICA-ZDRÓJ (inf. wł.). Zwolnienie z podatku od nieruchomości za I kwartał tego roku objęło gestorów bazy hotelarskiej. Włodarze kurortu zdecydowali też, że za ten sam okres zwolnią z opłaty koncesyjnej na sprzedaż alkoholu branżę gastronomiczną i hotelarską. W ten sposób samorząd lokalny wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy z powodu panedmii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Za podobne rozwiązania w Polanicy-Zdroju sięgnięto już w roku poprzednim, kiedy z powodu epidemii obiekty wyhamowały działalność. - Zwalnialiśmy z opłat za reklamę, dzierżawy gruntów miejskich, w ogóle w tych obszarach, gdzie mogliśmy, byliśmy bardziej liberalni - przypomina burmistrz Mateusz Jellin. - Cały czas podkreślam, że wszyscy jedziemy na jednym wózku: ogromne straty mają branżyści, ale też gmina. W tym roku rząd już nam zagwarantował, że pokryje ich część, więc od razu podjęliśmy takie działania, jako samorząd, żeby ulżyć tym podmiotom gospodarczym.
(bwb)