System śmieciowy bez przedsiębiorców

BARDO (inf. wł.). Z gminnego systemu śmieciowego wyłączono podmioty gospodarcze. Uczyniono tak, aby doprowadzić do jego zbilansowania się, tzn. maksymalnego zmniejszenia różnicy istniejącej pomiędzy ponoszonymi wydatkami a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. Poprzednio proporcje były zbyt duże i z tego powodu sporo to kosztowało lokalny budżet.

Właścicielom firm znajdujących się na terenie gminy bardzkiej zaproponowano, aby zawarli indywidualne umowy z operatorami specjalizującymi się w usługami wywozu odpadów; w pobliżu takich usługodawców jest kilku. System w nowych realiach zacznie funkcjonować z dniem 1 lutego br. Nie zanosi się za podwyżkę opłat za śmieci, które wynoszą 32 zł od osoby w przypadku segregowanych bądź dwukrotność za niesegregowane.

(bwb)