Sejmik wojewódzki walczy o większe pieniądze

KRAJ / DOLNY ŚLĄSK (inf. zewn.). Przy podziale budżetu unijnego na lata 2021 - 2027, delikatnie pisząc, województwo dolnośląskie zostało "wykolegowane" w porównaniu do innych, nawet mniej zurbanizowanych i zagęszczonych obszarów. Ten temat m.in. był przedmiotem obrad dziejszego sejmiku. Głosami Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej Plus i Bezpatryjnych Samorządowców przyjęto apel wystosowany do Rady Ministrów RP.
 
Apel
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą i niewystarczającą dla Dolnego Śląska propozycją podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego na lata 2021 - 2027. W propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w RPO na lata 2021 - 2027 przewidziano ok. 4 mld zł (czyli 870 mln euro). W RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014 - 2020 mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 2,2 mld euro). Oznacza to, że w nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 Dolny Śląsk otrzymałby 6 mld zł mniej.

W naszej ocenie, planowana wysokość puli środków unijnych w RPO dla Dolnego Śląska jest rażąco niska dla regionu oraz jego mieszkańców. Jeśli zostanie zaakceptowana, województwo dolnośląskie otrzyma najniższe środki na Regionalny program operacyjny 2021 - 2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce. Planowana kwota będzie też całkowicie nieadekwatna do potrzeb dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska. Nasz region nie będzie mógł zrealizować wielu projektów inwestycyjnych, które podniosą jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska i nie da się tego zniwelować przez inne źródła finansowania unijnego lub krajowego.

Mając pełną świadomość, że kwota alokacji dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027 to skutek propozycji UE, apelujemy do Rządu RP o podjęcie działań, których skutkiem stanie się realistyczny, a tym samym możliwy do zaakceptowania przez Dolnoślązaków projekt dolnośląskiego RPO.

Samorząd województwa otrzyma na inwestycje własne wyraźnie mniejszą kwotę na budowę nowych dróg i mostów, na wsparcie przedsiębiorców, na konieczną rewitalizację linii kolejowych w regionie, na budowę oczekiwanych obwodnic miast, przedszkoli i żłobków. W związku z tym zostaną ograniczone możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez dolnośląskie samorządy, także realizowane w formule ZIT. Odbije się to negatywnie na przyszłości ekonomicznej i społecznej Dolnego Śląska. Nie zniwelują tego faktu możliwości aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który nie będzie programem zarządzanym regionalnie i będzie ograniczony terytorialnie i formalnie, a dotyczyć ma projektów wyrównujących szanse obszarów, gdzie zaprzestano wydobycia węgla. Fundusz ten jest w swoich założeniach oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym.

Dlatego apelujemy do Rady Ministrów o zwiększenie puli środków unijnych na realizację Regionalnego programu operacyjnego 2021 - 2027 dla Dolnego Śląska. Oczekujemy, że ostateczna wysokość budżetu RPO WD 2021 - 2027 będzie wyższa, dopasowana do potrzeb rozwojowych naszego województwa i jego mieszkańców, i porównywalna z budżetem RPO, którym dysponowaliśmy w minionych 7 latach.

W związku z tym zwracamy się, jako Sejmik Województwa Dolnośląskiego, z apelem do Rady Ministrów o uwzględnienie potrzeb województwa dolnośląskiego w dalszych pracach nad kształtem umowy partnerstwa oraz zwiększenia alokacji dla naszego regionu w perspektywie budżetowej na lata 2021 – 2027.