Ośrodek spotkań razi... nowością

LEWIN KŁODZKI (inf. wł.). Ta wieś gminna wzbogaciła się o zmodernizowany obiekt, który pomieści centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne. Na nieruchomości położonej opodal rynku przez kilka lat prowadzono prace związane z adaptacją i rozbudową obiektu do nowych celów, a także zagospodarowaniem jego otoczenia.
 

Przedsięwzięcie było obliczone na niemal 4,8 mln zł, z czego około 3,8 mln zł zapewniła Unia Europejska. Obok robót budowlanych i remontowych m.in. wymieniono stolarkę, wyposażono budynek w system odwadniający, zainstalowano w nim dźwig osobowy.  
 
Teraz wyzwaniem dla gminy pozostaje jak najszybsze ożywienie tej placówki spotkań różnych grup licznymi wydarzeniami o takim charakterze, jak wcześniej założono, starając się o tę inwestycję.
(bwb)