Ścieżką dydaktyczną ku ruinom zamku

ZIELONE LUDOWE (gm. Lewin Kłodzki). Nadleśnictwo Zdroje sfinansowało budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej do ruin zamku Homole. Od placu postojowego na szczyt góry Gomoli prowadzą drewniany podesty oraz około 270 schodów ocierających się o świat lokalnej fauny i flory. Doskonałym rozwiązaniem jest posadowienie w deptaku oraz na tarasie czytelnych wskaźników informujących o położeniu okolicznych wzniesień czy zastoin wodnych.

Inwestor postarał się, aby turyści poznali przeszłość tego miejsca, które w XV stuleciu było zajmowane przez państewko homolskie. W kolejnym wieku zamek przeszedł we władanie rycerzy-rozbójników, z którymi rozprawiło się wojska. Później zaczął popadać w ruinę.

Odwiedzający tę niezwykłą atrakcję położoną niedaleko drogi krajowej nr 8, pomiędzy Dusznikami-Zdrojem i Lewinem Kłodzkim, na pewno będą nią zauroczeni. Warto ją mieć na uwadze, planując wycieczki po ziemi kłodzkiej.

(bwb)