COVID-19: Wolą dmuchać na zimne

BYSTRZYCA KŁODZKA. Około 20 reprezentantów lądeckiego Centrum Integracji Społecznej oraz podmiotów gospodarczych z ziemi kłodzkiej zdecydowało się na udział w ważnym szkoleniu. W bystrzyckim hotelu "Abis" spotkali się w czwartkowy ranek, aby pogłębić swoją wiedzę z zakresu bioasekuracji w branży hotelarsko-gastronomicznej pod kątem pracy zatrudnionego personelu. Ma to ścisły związek z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.
 

Każdy uczestnik szkolenia przeszedł test bezpieczeństwa

Zanim jednak poszczególne osoby weszły do sali na zajęcia, przeszły tzw. bramkę dezynfekcyjną przekładającą się na większe poczucie bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia nam Piotr Wdowiak z "Abisu" - tego rodzaju test w tym obiekcie jest stosowany nie od dziś, gdyż hotel częśto jest wybierany na wszelkie szkolenia.
 

Zajęcia dotyczą funkcjonowania firm w okresie pandemii


Kursanci zdobytą wiedzę wykorzystają w swojej pracy

- Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu opracowanego przez nasz CIS. Chodzi o reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie, a będących uczestnikami zajęć w lądeckim Centrum Integracji Społecznej - komunikuje kierownik Małgorzata Bernat-Staniszewska. - Są one kierowane do pracy w różnych zakładach, m.in. w obiektach hotelarskich i gastronomicznych, stąd ważna jest znajomość zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem.


Kolejna grupa osób zdobędzie ważny - szczególnie na dziś - na dziś certyfikat 

Szkolenie - już kolejne - jest podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Wiadomości przekazują przedstawiciele Aplha One. - Każdy z jego uczestników otrzymuje certyfikat odbycia zajęć z zakresu COVID-19 - mówi Sławomir Pacześny z tej firmy.
(bwb)