Średniowieczny zabytek znów cieszy oczy

BYSTRZYCA KŁODZKA. Od kilku tygodni można popadać w zachwyt. Oczekiwaną restaurację przeszedł kamienny portal na kamienicy mieszczańskiej oznaczonej numerem 17, a położonej na rynku. Podobne działanie przeszedł drugi ozdobnik tego budynku, który można zobaczyć od strony Małego Rynku. Te prace były możliwe dzięki projektowi obejmującemu rewitalizację tej części Bystrzycy Kłodzkiej. Zakładała ona m.in. prace konserwatorskie i adaptacyjne we wspomnianej kamienicy oraz na portalach datowanych na około 1620 r.
 

Roboty prowadzono pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, który miał najważniejszy głos np.  co do kolorystyki elewacji budynku. A w nim mieści się m.in. bystrzyckie Centrum Informacji Turystycznej.
(bwb)