BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że w siedzibie UMiG wywieszono:
 
Wykaz nr 01/2020 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie wydzierżawienia  w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 o pow. 18m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Obręb Centrum przy ul. M. Konopnickiej.