Szerszym frontem dla siebie i środowiska

ZIEMIA KŁODZKA. Członkowie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej zjednoczyli się w działaniach, których celem jest ograniczenie niskiej emisji spalin. Dopingują ich do tego coraz gorsze wyniki zanieczyszczeń powietrza - szczególnie w okresie zimowym - jak i fakt, że poszczególne gminy w pojedynkę nie uzyskają satysfakcjonującego efektu. Poza tym chodzi też o dostępność do unijnych bądź państwowych środków finansowych znaczonych na inicjatywy proekologiczne.

- Przykład Dusznik-Zdroju jest dla mnie argumentem, że lepiej działać w grupie -
mówi burmistrz Piotr Lewandowski. - Jako gmina przed trzema laty zachęciliśmy mieszkańców do wymiany tradycyjnych pieców na ekologiczne i... dopiero w tym miesiącu zostaną im wypłacone pieniądze za część poniesionych kosztów. Zaangażowaliśmy się też w promocję innego programu, zbierając deklaracje od kolejnej grupy mieszkańców, który - póki co - nie doszedł do skutku.Burmistrz Piotr Lewandowski wierzy w siłę klastra energetycznego

Dlatego to uzdrowiskowe miasto znalazło się wśród inicjatorów klastra energetycznego ARES, dziś opartego na wszystkich gminach z powiatu kłodzkiego oraz sam powiat kłodzki jako organ administracji samorządowej.

- Naszym podstawowym celem jest zawalczenie o to, aby ten uzdrowiskowo-wczasowo-turystyczny subregion z każdym kolejnym rokiem miał bardziej przejrzyste powietrze między innymi dzięki produkowaniu własnej, ekologicznej energii - podkreśla włodarz Dusznik-Zdroju. - Aby to uzyskać, czeka nas ogromna praca, również edukacyjna. Niebawem podpiszemy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt edukacyjny pn. "Zielone samorządy". W jego ramach gmina Duszniki-Zdrój w każdej gminie klastra poprowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Przewidujemy też zorganizowanie akcji bezpłatnego rozdawania żarówek energooszczędnych.

Bardzo ważnym zadaniem do realizacji - i to już niebawem - stanie się projekt pn. "Ziemia kłodzka - czyste powietrze", przygotowany przez SGZK. Już uzyskał pozytywną opinię, co oznacza, że zostanie wsparty przez Regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego. Dzięki niemu dofinansowanie dla osób zainteresowanych wymianą źródła ciepła z uciążliwego na przyjazne środowisku wyniesie do 85 proc. Ten program - w odróżnieniu od rządowego o nazwie "Czyste powietrze" - jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych i bliźniaczych oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a więc ma szerszy wymiar.
 
Kolejnym ważnym krokiem do będzie projekt klastra energetycznego, gdzie nabór wniosków od zainteresowanych jest planowany na marzec - kwiecień. Dotyczy produkcji energii we własnym zakresie, większości poprzez fotowoltaikę. Na razie jest wiadomo, że ma być adresowany na większe instalacje - od 40 kW, ale ARES czyni starania, by na ziemi kłodzkiej było możliwe uzyskanie dofinansowania przy instalacji już od 5 kW.

- Cała idea klastra wiąże się nie tylko z eliminowaniem źródeł niskiej emisji spalin, ale w ogóle produkcji energii u siebie, magazynowania i jej jak największej oszczędności - akcentuje P. Lewandowski. - Jak można wywnioskować, sporo przed nami, dlatego już rozpoczął pracę koordynator klastra, którym jest grupa IEN Energy. Jego biuro mieści się na obiekcie Duszniki Arena. Przy pomocy IEN Energy chcemy otworzyć klaster dla każdej osoby prawnej.

(bwb)