Kolęda na wiele głosów

WOJCIECHOWICE (gm. Kłodzko). Dwanaście zespołów śpiewaczych wzięło udział już w XXI Kolędowaniu. Odbyło się ono w minioną niedzielę w domu ludowym w Wojciechowicach. Trwająca kilka godzin impreza pozwoliła przypomnieć wiele znanych kolęd, ale także poznać sporo nowych pastorałek. Włodarze gminy Kłodzko, wójt Zbigniew Tur i przewodniczący rady gminy Ryszard Jastrzębski, podkreślili udział poszczególnych zespołów swoim podziękowaniem.
 

(bwb)

Foto Justyna Bytnar