Skrzyżowanie przebudowane i nadal niebezpieczne

ZŁOTY STOK. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 46 z wojewódzką nr 390 po interwencji m.in. samorządu miejskiego jego zarządca poddał przebudowie. W ramach prowadzonych prac wykonano tzw. azyle w założeniu mające umożliwić pieszym bezpieczne pokonanie jezdni. Rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, bowiem przechodnie nadal muszą mieć się na baczności.

Gdy tylko ten ruchliwy odcinek drogi przestaje nadzorować patrol policyjny, wielu kierowców samochodów ciężarowych wyposażonych w CB-radio pokonuje go z bardzo dużą prędkością. Bywa, że pieszy jeszcze nie zdąży spojrzeć na przód mijającego go auta, a już widzi jego tył i z ledwością utrzymuje równowagę poderwany podmuchem powietrza. Ustalona w tym miejscu prędkość 50 km/h to wciąż wielkość życzeniowa.

Rozwiązaniem byłoby zainstalowanie na tym skrzyżowaniu fotoradaru. Monity o takie urządzenie spotkają się ze zrozumieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, ale inne zdanie ma Inspekcja Transportu Drogowego. Ta ostatnia instytucja przekonuje, że wypadkowość na miejskim odcinku drogi nr 46 jest niewielka i nie przekłada się na konieczność zastosowania fotoradaru.
 

Warto jednak zauważyć, że to dzięki gminie w godzinach nasilenia się ruchu pieszych sytuacja ma inny wymiar. W Złotym Stoku wciąż nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży pokonujących drogę krajową przed lekcjami i po nich czuwa "Pani Stop". To jedyna miejscowość na ziemi kłodzkiej z takim dróżnikiem. Strach pomyśleć, gdyby nagle zrezygnowano z jego usług.

Ostatnio gospodarze Złotego Stoku już kolejny raz wystąpili z wnioskiem o posadowienie fotoradaru. Niezależnie od tego, w kontekście projektowanej drogi S8 z Kłodzka do Wrocławia, z korytarzem prowadzącym przez gminę, indagują GDDKiA o szansę wybudowania obwodnicy miasteczka. Między Nysą i Kłodzkiem jest ono jedynym w ciągu drogi nr 46 pozbawionym takiego rozwiązania komunikacyjnego. Tylko wtedy, gdy zaistnieje wspomniane skrzyżowanie w centrum Złotego Stoku naprawdę stanie się bezpieczne dla przechodniów.
(bwb)