Ziemia kłodzka - turystyczna różnorodność

BOGUSZYN, KŁODZKO. Wody lecznicze i termalne oraz inne zagadnienia dotyczące górnictwa, kulturowe dziedzictwo protestanckie, wieloaspektowość ochrony przyrody, wieże widokowe na wybranym terenie, długodystansowe szlaki piesze i ich znaczenie w turystyce… To tylko niektóre zagadnienia, jakie znalazły się w programie I Sudeckiego Sympozjum Naukowego „Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze i przyrodzie”.


Miejscem dwudniowego Sudeckiego Sympozjum Naukowego (16-17.11) był Boguszyn – wrota powiatu kłodzkiego, gdzie w Hotelu Metro View odbyły się sesje plenarne i referatowe, oraz samo Kłodzko. W mieście uczestnikom zaproponowano zwiedzenie Małej Twierdzy oraz innych zabytków, w tym kolegiaty WNMP.  
 

Sympozjum zaadresowane było do szerokiego grona odbiorców: naukowców, przewodników, krajoznawców, samorządowców oraz wszystkich osób zainteresowanymi ziemią kłodzką w różnych jej aspektach: przyrodniczym, historycznym, kulturowym, turystycznym. I taka też była jego tematyka: interdyscyplinarna, niestety – bez udziału wcześniej zapowiadanych gości z Czech.
 

Prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski mówił o „Wodach leczniczych i termalnych ziemi kłodzkiej”, a prof. dr hab. Piotr Migoń – o mniej znanych obliczach i  nowych odkryciach w zakresie geomorfologii ziemi kłodzkiej. Z kolei dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek zaprezentowała protestanckie dziedzictwo kulturowe naszego subregionu, z kościołem ewangelicko-reformowanym w Kudowie-Pstrążnej na czele.
 

W programie konferencji znalazły się referaty dotyczące roślin i obszarów chronionych ziemi kłodzkiej, sylwetki osób, które zapisały się w jej historii, jak Josepha Wittiga w kontekście badań dziejów ziemi noworudzkiej czy gen. Franza A. von Favrat’a – jednego z gubernatorów hrabstwa kłodzkiego. Kilka referatów poświęconych zostało przewodnictwu górskiemu, szlakom turystycznym, w tym ich znakowaniu. Nie zabrakło też kwestii mniej znanych, a przynajmniej rzadziej podejmowanych, jak budownictwo organowe na ziemi kłodzkiej.
 

Pierwsze Sudeckie Sympozjum Naukowe „Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze i przyrodzie” zgromadziło ponad 20 prelegentów – znawców i pasjonatów prezentowanych przez siebie tematów. Zaprezentowana problematyka w pełni pokazała różnorodność ziemi kłodzkiej, zgodnie z założeniami w tytule, a tym samym turystyczną wyjątkowość naszego subregionu. Niewątpliwie zaliczone zostanie do jednych z ważniejszych wydarzeń propagujących wiedzę o Kłodzczyźnie.
 

Organizatorami wydarzenia byli działacze PTTK Oddział Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku na czele z Krzysztofem Kaszubą jako przewodniczącym i Piotrem Wojnarowskim jako sekretarzem Komitetu Organizacyjnego, wieloosobowy Komitet Naukowy oraz Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.
(mm)