Najstarszy kurort na europejskim forum

LĄDEK-ZDRÓJ / BRUKSELA (Belgia) Dziś rozpoczęło się walne zgromadzenie Historycznych Kurortów Termalnych. Obrady, nad którymi pieczę sprawuje Komisja Europejska są też przewidziane w największym belgijskim uzdrowisku Spa.

W trakcie pięciodniowych obrad wybierze się nowych prezydenta i wiceprezydentów tego stowarzyszenia a także ustali plany działalności na najbliższe lata. Obejmą one wspólnie organizowane imprezy kulturalne oraz przymiarkę do poszerzenia stowarzyszenia o nowych członków.
 

- Cieszę się, że Lądek-Zdrój, jako jedyne uzdrowisko z Polski, razem z Wiedniem dołączył do historycznych kurortów termalnych. To prestiż, ale i wyzwanie – powiedział nam burmistrz Roman Kaczmarczyk. – Postaramy się przekonać członków Komisji Europejskiej do wyodrębnienia funduszy na promocję i reklamę naszych kurortów termalnych oraz wspomnianych imprez. Odbywają się bowiem w ramach tzw. szlaków kulturowych, których ideą jest nie tylko zachęcanie do odwiedzania uzdrowisk, lecz także o wymianę kulturową między tymi wszystkimi miastami-członkami.

Stowarzyszenie HKT powstało w roku 1986 z inicjatywy Rady Europy. Służy wymianie doświadczeń i różnym wspólnym przedsięwzięciom.
(bwb)