Rektor "Marii Śnieżnej" zrzekł się zaszczytu

GÓRA IGLICZNA (gm. Bystrzyca Kłodzka). Skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem ks. Andrzej Adamiak z sanktuarium Marii Śnieżnej zrezygnował z honorowego obywatelstwa Bystrzycy Kłodzkiej. Ma to związek z lipcową uchwałą rady miejskiej, która mówi o tym, że osoby prawomocnie skazane przez Temidę, a wyróżnione wcześniej najwyższą godnością tej miejscowości, zostaną jej pozbawione mocą wspomnianej uchwały, chyba że wcześniej same się zrzekną honorowego obywatelstwa.

Rektor wspomnianego sanktuarium w r. 2016 poraził paralizatorem turystę, który na jego teren wszedł z psem. W r. 2018 zapadł wyrok skazujący duchownego na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych wykonywanych przez 30 godzin w miesiącu. 

Nad pismem księdza pochyli się jeszcze Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej.
(mb)