§ Porady prawne z myślą o Tobie

Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

O rozdzielności majątkowej

 
Rozdzielność majątkowa lub intercyza (powszechna nazwa umowy) polega na tym, że od momentu jej ustanowienia małżonkowie gromadzą swoje majątki osobiste. Rozdzielność majątkową małżonkowie mogą ustanowić jeszcze przed ślubem, jak i po ślubie. Jeżeli do powstania rozdzielności majątkowej dojdzie przed ślubem, to małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, a jedynie majątki osobiste. Natomiast rozdzielność majątkowa małżeńska ustanowiona po ślubie oznacza, że przed jej wprowadzeniem małżonkowie mają udziały w majątku wspólnym, a po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej każdy z małżonków pracuje na swój majątek osobisty. 
Rozdzielność majątkowa po ślubie powstaje poprzez sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego lub na mocy wyroku sądu orzekającego o rozdzielności lub separacji. W przypadku rozdzielności majątkowej, właściwy miejscowo sąd rejonowy wyrokiem ustanowi rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, jeżeli w toku sprawy ustali, że zachodzą ku temu przesłanki. Ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonek może domagać się z dniem wniesienia pozwu lub z datą wsteczną. Aby sąd ustanowił rozdzielność majątkową z datą wsteczną muszą zachodzić ku temu istotne okoliczności, m. in. faktyczna separacja pomiędzy małżonkami, brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Rozdzielność majątkowa małżeńska ustanowiona przez sąd rejonowy wymaga wniesienia do sądu przez jednego z małżonków pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Ma to miejsce głównie wtedy, kiedy małżonkowie nie są zgodni w kwestii ustanowienia rozdzielności majątkowej i sytuację pomiędzy nimi musi rozstrzygnąć sąd. W przypadku prawomocnego orzeczenia przez sąd okręgowy pomiędzy małżonkami separacji, również powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Ustaje ona, kiedy małżonkowie zniosą separację. Na zgodny wniosek małżonków, pomimo zniesienia separacji, mogą oni pozostawić rozdzielność majątkową. W przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia przez jednego z małżonków upadłości z mocy prawa powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa. 
Rozdzielność majątkowa powstaje również z chwilą uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Od tego momentu każdy z małżonków pracuje na swój majątek osobisty, ponieważ pomiędzy nimi przestaje istnieć wspólność majątkowa małżeńska. Nie ma zatem możliwości, aby po prawomocnym orzeczeniu przez sąd okręgowy rozwodu zawrzeć następnie umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej.
 
adwokat Izabela Baran 
 
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lokal 516
53 – 661 Wrocław
tel. 882 564 242
izabelabaran.pl/