Nieruchomość "Ruchu" na potrzeby mieszkalnictwa(?)

KŁODZKO (inf. wł.). Od wielu lat nie jest wykorzystywana nieruchomość, w której prężnie funkcjonował oddział "Ruchu". Teraz pojawił się pomysł na jej zagospodarowanie - może zostać wykorzystana na tak niezbędne miastu mieszkalnictwo.


Nieruchomość "Ruchu" od jest niewykorzystywana

Władze samorządowe Kłodzka szukają rozwiązań mogących przyspieszyć przekazywanie do użytku mieszkań socjalnych i komunalnych. Jak wiadomo, takie lokale są wynajmowane osobom o bardzo niskich dochodach przypadających na jedną osobę w rodzinie. Równolegle magistrat analizuje zainteresowanie budownictwem w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych. To pojawiło się niedawno i jest dedykowane osobom z zasobniejszym portfelem, powodującym, że nie kwalifikują się one do przydziału lokali od gminy, ale równocześnie nie stać ich na wykup mieszkania np. od dewelopera.

Uwagę gminy zwróciła opuszczona posesja u zbiegu ulic Mickiewicza i Żeromskiego. Znajduje się na niej niewykorzystywany od dawna budynek, dawniej będący biurowcem, oraz zaplecze magazynowe z placem manewrowym. Teren jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną, co czyni go atrakcyjnym inwestycyjnie, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. Kto wie, czy obiektu nie dałoby się zaadaptować na mieszkania gminne.
 

Czy działkę wraz z budynkiem uda się zagospodarować na cele mieszkalne?

- Alternatywą jest to, że wskażemy tę działkę Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Ma on możliwość - zgodnie z ustawą - od spółek Skarbu Państwa pozyskiwać nieruchomości na terenach gmin uczestniczących w jego programie społecznego budownictwa mieszkaniowego. Jeśli wzbudzi zainteresowanie, będziemy mieli kolejną ważną ofertę - mówi burmistrz Michał Piszko.

Jak już wiadomo SIM "Sudety" w Kłodzku ma wznieść budynki mieszkalne w osiedlu Warszawy Centrum przeznaczone dla rodzin przekraczających minimalny próg dochodowy na jedną osobę w rodzinie.
(bwb)