Spółdzielnia energetyczna przed walnym zebraniem

LĄDEK-ZDRÓJ (inf. wł.). Po fazie załatwiania niezbędnych formalności Lądecka Spółdzielnia Energetyczna w przyszłym tygodniu odbędzie walne zebranie. Wezmą w nim udział przedstawiciele jej założycieli, czyli gminy Lądek-Zdrój, Lądeckich Usług Komunalnych oraz Centrum Kultury i Rekreacji. Podczas obrad wybierze się radę nadzorczą oraz zarząd z prezesem. Będzie czas na podjęcie uchwał niezbędnych dla spełnienia wymogów prawnych. Tym samym otworzy się drogę do wpisania LSE w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

- Mam nadzieję, że nasza spółdzielnia z powodzeniem będzie nadzorować budowę elektrowni fotowoltaicznej, które to zadanie niebawem powinno się zacząć. Przypomnę, że lokujemy je na terenie należącym do gminy i chcemy go zagospodarować etapami. W pierwszym urządzenia zostaną postawione na powierzchni ponad 1 hektara, docelowo panele słoneczne mogą zająć nawet 17 hektarów. Ten teren zamierzamy użytkować rolniczo, gdyż pod urządzeniami z powodzeniem można prowadzić np. wypas owiec - mówi burmistrz Roman Kaczmarczyk, który jest pomysłodawcą przedsięwzięcia. Dzięki niemu w pierwszej kolejności wytworzony prąd zasili obiekty publiczne gminy, a po rozbudowie elektrowni trafi też do mieszkań komunalnych i zainteresowanych podmiotów na obszarze gminy.

Z czasem spółdzielnia w swoje szeregi zacznie przyjmować nowych członków.
(bwb)