GMINA KŁODZKO - Informacja

Informacja Wójta Gmina Kłodzko
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od 18.08.2022 r. do dnia 08.09.2022 r. został wywieszony wykaz:
Wykaz nr 17/D/2022-nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod obiekty typu garaże blaszaki położone w Krosnowicach,
Wykaz nr 18/D/2022-nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy pod ogródki przydomowe położone w Krosnowicach