KUDOWA-ZDRÓJ - Informacja

Kudowa-Zdrój 12-08-2022 r.
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na: nr 25/2022 – ogród przydomowy i cele rolne, 26/2022 – działalność usługowo-handlową, 27/2022 – poprawę zagospodarowania oraz zbiornik na nieczystości (szambo).
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 12-08-2022 r. do 02-09-2022 r.