Na starówce ruszy inteligentna selekcja odpadów

BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. wł.). Jakiś czas termu informowaliśmy o nowatorskim rozwiązaniu, które samorząd lokalny niebawem wprowadzi, aby poprawić skuteczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pomoże mu w tym posadowienie w wielu miejscach Bystrzycy Kłodzkiej tzw. inteligentnych gniazd kontrolujących ilość i zawartość odstawianych pozostałości przez mieszkańców. Innowację na pewno będą śledzić inne gminy, bo na Dolnym Śląsku, a już na pewno na ziemi kłodzkiej nie tak dawno się pojawiła.


Ogromną kwotę, bo około 5,4 mln zł kosztuje proekologiczne przedsięwzięcie, nad którym pracuje Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Chodzi o zaprojektowanie i dostawę uniwersalnych urządzeń do gromadzenia odpadów wręcz zmuszających do ich selekcji. Jak podkreśla burmistrzyni Renata Surma - specjalne zbiorniki oraz wiaty, pod którymi one się znajdą, zostaną wyposażone w kontrolę dostępu, wagi i czujniki do pomiaru wypełnienia pojemników. Do tego każde z takich gniazd wyposaży się w co najmniej dwie kamery monitorujące urządzenie, do którego dostęp będą mieli wyłącznie posiadacze indywidualnego kodu. Ma to zapobiec podrzucaniu odpadów przez inne osoby spoza rejonów objętych nowatorskim rozwiązaniem.

Już jest wiadomo, że w obrębie starego miasta ustawi się 12 gniazd umożliwiających segregację odpadów na pięć frakcji. Skorzysta z nich około 1,6 tys. osób oraz 102 firmy. Urządzenia ustawi się na ulicach: Strażackiej 3 (1), Siemiradzkiego (2), Środkowej (2), Nadbrzeżnej (2), Międzyleśnej (1), placu Wolności 17 (1), Sempołowskiej - na parkingu (1), Sempołowskiej / Wojska Polskiego - na parkingu (1), Starobystrzyckiej - na obu parkingach (2) oraz w rejonie skrzyżowania pl. Kościuszki i ul. Kasztanowej (1).

Te elektroniczne obiekty do gromadzenia odpadów zostaną uruchomione na początku listopada br. Tak one, jak i inne elementy związane z rozwojem lokalnego systemu śmieciowego będą kosztowały gminę 702 802,80 zł, bo aż 4 736 700 zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne. W ramach całej kwoty, na potrzeby gminnej gospodarki śmieciowej pozyska się łącznie 6 tys. pojemników o pojemności 120 l każdy - niebieskie na gromadzenie papieru, zielone - na zbieranie szkła.

Ważnym nabytkiem jest młyn rozdrabniający odpady wielkogabarytowe typu meble, zderzaki i opony od pojazdów, a także pojemniki z plastiku służące chemii gospodarczej. Wydatkami inwestycyjnymi okazuja się tutaj również zakupy nowych: śmieciarki dwukomorowej oraz pojazdu tzw. hakowca służącego do załadunku i rozładunku kontenerów.

Słowem gmina bystrzycka mocno zbroi się w najbardziej nowoczesny oręż śmieciowy, przy którego pomocy chce w miarę szybko zwiększyć udział odpadów wysegregowanych w ogólnej ich masie.
 
(bwb)

Foto ilustracyjne - pixabay