OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-08-02 13:49:55
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 19-08-2022r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
57-500 Bystrzyca Kłodzka, Osiedle Szkolne 5a/6,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 88994 [NKW: SW1K/00088994/3].
 
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Osiedle Szkolne 5A/6. Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym (blok). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,79m2, w którego skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Dp lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,26m2. Pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 43,05m2. Z własnością lokalu łączy się udział 57/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokkali. W dni powszednie w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00 można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości.
UWAGA: w dziale III księgi wieczystej widnieje wpis prawa osobistego - nieodpłatnej dożywotniej służebności mieszkania - na rzecz Bożeny Anieli Juszczyk oraz Franciszka Juszczyk. Wpis jest częściowo nieaktualny bowiem Franciszek Juszczyk nie żyje. Komornik wskazuje, że zgodnie z art. 1000 § 3 kpc w/w wpis pozostanie w mocy, ponieważ został wpisany przed wszystkimi hipotekami.
 
Suma oszacowania wynosi 86 850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  65 137,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 685,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
 
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a1005
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-ukarani1
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-maszynyt
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-fatimska0
Środa, 2022-10-05
List_mini_stronie
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-itaka0
Środa, 2022-10-05
List_mini_img-5457
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-szalenstwo
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-medium0
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-lodowisko
Środa, 2022-10-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz