Wysokościowce wkroczą do śródgórskiej wsi (?)

BOLESŁAWÓW - gm. Stronie Śląskie (inf. wł.). Informacja o tym, że we wsi położonej wśród mezoregionów Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika wybuduje się apartamentowce wywołała zaniepokojenie grupy mieszkańców. Pod kątem wzniesienia wysokich budowli samorząd lokalny dokonał zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co bardziej ich przekonało do zaistnienia inwestycji, której się sprzeciwiają.

- Chcemy doprowadzić do spotkania tych mieszkańców z inwestorem i przedstawicielami gminy - komunikuje burmistrz Dariusz Chromiec. - Zwrócę uwagę, że nasza rada miejska przyjęła wysokość obiektów w Bolesławowie do 25 metrów, przy czym nie chodzi o postawienie wieżowców, lecz obiektów służących sportom zimowym. Budowle więc nie będą typowymi apartamentowcami, jakie stawia się w niektórych podgórskich miejscowościach.

Włodarz Stronia Śląskiego zapewnia, że zmiany przestrzenne, mające zajść w Bolesławowie, na etapie procedowania dokonywały się jawnie; wszystkie niezbędne informacje były zamieszczane w urzędowym biuletynie informacji publicznej.

(bwb)