Gminna ekologia pod ocenę mieszkańców

KŁODZKO (inf. wł.). Trwają konsultacje społeczne w sprawie polityki ekologicznej miasta w najbliższych latach. Władze samorządowe chcą poznać opinie mieszkańców na temat różnych przedsięwzięć, dzięki którym np. ograniczy się emisję spalin, zużycie energii elektrycznej i gazu.

- Dokument, który powstanie w oparciu o uzyskane informacje od kłodzczan, posłuży nam w przyszłości do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, na przykład krajowych - mówi burmistrz Michał Piszko. - Chcemy poznać świadomość mieszkańców w zakresie nowych wyzwań cywilizacyjnych stojących przed naszą gminą, a dotyczących ekologii. I tu nie chodzi li tylko o działania odnoszące się do prądu, gazu czy palenisk, ale również względem gospodarki śmieciowej, organizacji ruchu ulicznego, w ogóle całej infrastruktury komunalnej. Musimy wspólnie znaleźć najlepszy sposób zatrzymania w Kłodzku wód opadowych, które za szybko przemieszczają się do rzeki, podczas gdy mogłyby być wykorzystane do zapewnienia odpowiedniej wilgotności w parkach czy na zieleńcach.

Słowem urząd burmistrza dąży do otrzymania najbardziej optymalnego obrazu proekologicznego Kłodzka, który w przyszłości posłuży też m.in. do edukacji szkolnej. Najmłodsi mieszkańcy powinni wiedzieć coraz więcej o tym, co należy robić, aby jeszcze lepiej chronić środowisko naturalne sobie najbliższe, jak i to dalsze.

- Zachęcam mieszkańców do wypowiadania się w tej ważnej kwestii. Swoje opinie związane z miejską ekologią można przesłać drogą elektroniczną na adres urzędu. Zachęcam również do odwiedzin Wydziału Rozwoju lub Wydziału Inżynierii Miejskiej w magistracie, gdzie można więcej dowiedzieć się o realizowanym projekcie ekologicznym - podkreśla włodarz miasta.
(bwb)