Wiejskie placówki kultury nie są zapomniane

BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. wł.). O tym, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przez minione lata nie próżnował, jeśli chodzi o dalsze techniczne uzbrajanie się w niezbędny mu sprzęt, nie trzeba nikogo przekonywać. Z pomocnych nabytków korzysta nie tylko przy okazji przez siebie organizowanych imprez, udostępnia je również podczas innych lokalnych wydarzeń, np. zawodów strażackich. Przy wsparciu gminy MGOK sukcesywnie czyni zmiany w podległych sobie ośrodkach kultury na wsi. Tym samym ma swój wkład w dynamizowanie ich działalności.


Na poprawę obiektów kultury gmina szuka pieniędzy, gdzie się da

Burmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma potwierdza, że jeśli chodzi o MGOK i jego bazę, to ostatnie lata rzeczywiście miały charakter inwestycyjny i doposażeniowy. Natomiast w przypadku placówek w niektórych sołectwach niezbędne są wydatki prorozwojowe. Tak jest w odniesieniu do Pławnicy i Idzikowa, gdzie z racji niespełnienia wymogów przeciwpożarowych po prostu trzeba było wyłączyć obiekty z użytkowania.

- Odnośnie obu miejscowości oraz dwóch sąsiednich zdecydowaliśmy o budowie wspólnego dla nich ośrodka kultury. Prace dokumentacyjne właśnie dobiegają końca, to znaczy pochylamy się jeszcze nad drogą dojazdową do przyszłego obiektu, który stanie w sąsiedztwie szkoły i kościoła w Pławnicy. Postaramy się, aby w roku 2023 budowa ruszyła z miejsca - informuje burmistrzyni. - Zabierzemy się również za niezbędny remont kapitalny wiejskiego ośrodka kultury w Gorzanowie. A to dzięki temu, że gmina otrzymała 2 460 000 zł w ramach funduszy popegeerowskich. Postaramy się wejść z pracami jak najszybciej, też w roku przyszłym, gdyż dysponujemy wymaganą dokumentacją.

Niewykluczone, że uda się poddać zmianom obiekt służący kulturze w Starym Waliszowie. To historyczna budowla, piękne posadowiona, której poprawę zacznie się od wymiany pokrycia dachowego. Niezbędny jest dla nie zbiornik przeciwpożarowy, który też ujęto w planie wydatków rzeczowych. Na dziś gmina będzie musiała zarezerwować co najmniej 1,5 mln zł na te prace. Jej gospodarzom bardzo zależy na podniesieniu standardu budynku, z którego korzysta wielu uczestników różnych form zajęć.
(bwb)