ECHA NASZYCH PUBLIKACJI - W sprawie dra R. Szełemeja

WAŁBRZYCH (inf. zewn.). Specjalistyczny Szpital imienia dra Alfreda Sokołowskiego przesłał nam swoje oświadczenie w sprawie pana Romana Szełemeja w związku z niedawnym wyrokiem w Sądzie Rejonowym w Świdnicy:

Szanując nieprawomocny wyrok, który zapadł 15 lipca 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Świdnicy, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego umożliwił Panu Romanowi Szełemejowi powrót do pracy na dotychczasowych warunkach na stanowisko zajmowane w chwili rozwiązania stosunku pracy. Stosunek pracy przewiduje pracę na około jedną czwartą etatu w wymiarze średnio dwóch godzin dziennie na stanowisku lekarza specjalisty. Natomiast powierzenie obowiązków lekarza kierującego oddziałem było zawarte na czas określony i wygasło z dn. 09 marca 2022 r.

Należy podkreślić, iż z uwagi na dobro i bezpieczeństwo pacjentów, pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem Kardiologicznym nie może być realizowane w tak małym wymiarze godzin. Ze względu na wagę tej funkcji, konieczna jest taka organizacja pracy, która przede wszystkim zagwarantuje prawidłowe działanie oddziału i sprawowanie jak najlepszej opieki nad pacjentami.

Pan Roman Szełemej nie zaakceptował zaproponowanej przez Szpital organizacji pracy w Oddziale Kardiologicznym, odmówił przyjęcia skierowania na wstępne badania profilaktyczne i nie przystąpił do pracy.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że w trosce o dobro naszych pacjentów, wszystkie zaangażowane strony dołożą starań, aby nie zakłócano funkcjonowania oddziału oraz całego szpitala i nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego.

 
 
Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
--
Biuro Prasowe
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych