Nawet burmistrz poszedł w tany

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Na ziemi kłodzkiej przybywa gmin, w których są organizowane przeglądy zespołów folklorystycznych. Wśród nich są od lat m.in. Kudowa-Zdrój, wiejska Kłodzko, Lądek-Zdrój, a od dwóch lat także Stronie Śląskie. Gospodarzami wydarzenia w pohutniczym miasteczku są: Ludowy Zespół Śpiewaczy "Siekiereczki" wspólnie z gminą oraz Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury.

Tegoroczna impreza w strońskim parku Miejskim skupiła kilka grup śpiewaczych i tanecznych z Dolnego Śląska. Na tyle dynamicznych i porywających, że nawet burmistrz Dariusz Chromiec poszedł w tany. Brylował między występującymi "Kumami" z Krosnowic, "Marzeniem" z Żelazna, "Olszaniakami" z Olszan, "Przeworniakami" z Przeworna, "Siekiereczkami" ze Starego Gierałtowa, "Skrzynczankami" ze Skrzynki i "Starczowianami" ze Starczowa.
 Trwająca przez kilka godzin impreza pozwoliła widzom poznać bogaty zasób repertuarowy poszczególnych zespołów, wielobarwność ich strojów, jednak przede wszystkim fakt, że hołdują tradycjom polskiej wsi.

(bwb)

Foto CETiK