Na wodną przygodę w Przełomie Bardzkim

BARDO (inf. wł.). Turystyka wodna na dobre wrosła w lokalny krajobraz. Dla jej potrzeb wykorzystano odcinek Nysy Kłodzkiej pomiędzy Młynowem / Ławicą w gminie wiejskiej Kłodzko i Bardem. Turyści są dowożeni pojazdami na miejsce kajakowej bądź pontonowej przygody, która razem z nimi płynie przez kilka kilometrów. Po drodze mają okazję oglądać otoczenie doliny głównej rzeki ziemi kłodzkiej i ząbkowickiej, w tym pasmo Gór Bardzkich.
 

Jeśli Wody Polskie zrealizują w najbliższych latach swój program związany z wyregulowaniem Nysy Kłodzkiej, co niesie ze sobą oczyszczenie koryta, wzmocnienie brzegów, powiększenie światła w przeprawach nadrzecznych, to warunki dla podgórskiej turystyki wodnej zdecydowanie się poprawią. A biorąc pod uwagę plany gminy bardzkiej związane z rozbudową przystani w Opolnicy, która ma stać się bardziej masowym terenem wypoczynku i rekreacji przywodnej, warunki te jeszcze bardziej zachęcą do ulegania przygodzie wodnej na tym odcinku rzeki.
(bwb)