Wsparcie dla seniorów szczególnej troski

MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Sporą grupę w całej wspólnocie lokalnej stanowią mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym. Wśród nich są osoby, które z przyczyn zdrowotnych albo rodzinnych wymagają wsparcia ze strony instytucji gminnych. Zanim jednak zostanie ono udzielone, służby społeczne czynią rozeznanie o sytuacji Kowalskich lub Malinowskich i na tej podstawie podejmują działania adekwatne do potrzeb.

- Na pewno tego rodzaju wsparcie jest zapewnione osobom niesamodzielnym oraz niezaradnym - wskazuje burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. - Czy latem, czy zimą mają one zapewniony kontakt z opieką społeczną, która pomaga im w zaopatrzeniu w żywność, ubiór, także opał. Słowem nie są one pozostawione same sobie. Chciałbym, aby gmina nie dowiadywała się np. z mediów, że ktoś z naszych mieszkańców wymaga takiego wsparcia, tu liczę na dobrą współpracę z całą społecznością lokalną.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu są przyjmowane informacje o osobach w wieku senioralnym z terenu gminy, do których należałoby wyciągnąć pomocną dłoń. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie osoby godzą się na objęcie ich taką szczególną opieką, jak i nie wszystkie okazują się rzeczywiście samotnymi, a po prostu zaniedbanymi przez najbliższą rodzinę.
(bwb)