Naprzeciw turystom i mieszkańcom

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Przed tegorocznym sezonem letnim szczegółowo przyglądnięto się obiektom turystycznym i rekreacyjnym. Również dlatego, że prognozowano przyjęcie większej rzeszy gości. Uwadze samorządowców nie uszły trasy wędrowne i rowerowe, w tym singletracki prowadzące w różne rejony Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. To m.in. one "pracują" na opinie wyrażane o lokalnej gościnności.

W gminie Stronie Śląskie, coraz bardziej żyjącej z turystyki, wakacje, jeśli chodzi o napływ gości powinny być zdecydowanie lepsze od poprzednich. Tę szansę starają się wykorzystać gestorzy bazy noclegowej i gastronomicznej, a także właściciele obiektów służących wypoczynkowi i rekreacji. Podczas gdy jedni powiększają ich pojemność oraz standard, drudzy - np. gmina i jej spółka SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" - inwestują w kolejne przedsięwzięcia. Między innymi z Bikeparkiem w czeskiej Dolnej Morawie dopracowuje się współpracę w zakresie promocji atrakcji znajdujących się na trasach rowerowych po obu stronach granicy, w tym powstałego najdłuższego na świecie mostu linowego u sąsiadów oraz kletnieńskiej najdłuższej jaskini w paśmie Sudetów. Władze lokalne czynią zabiegi, aby na trasach wędrownych i rowerowych prowadzących do takich obiektów pojawiły się nowe piktogramy bądź tablice informacyjne, a i same szlaki poprawiły swoją dostępność.

W kolejnym roku - z myślą o mieszkańcach i przybyszach - powinien lepiej służyć park w Morawce wzbogacony np. o skatepark. Przybędą w nim jeszcze mostki na górskim potokiem, urządzenia rekreacyjne, poprowadzi się alejki spacerowe. Gmina chce jak najszybciej zabrać się za przebudowę swojej drogi łączącej Stronie Śląskie ze Starą Morawą, w której znajduje się zbiornik rekreacyjno-retencyjny. W ramach tych robót poprowadzi się nową ścieżkę rowerową.

(bwb)