Samorząd wspiera remonty zabytkowych domów

POLANICA-ZDRÓJ (inf. wł.). Uzdrowisko nie ma takich zabytków, które byłyby na miarę średniowiecznych twierdz bądź zamków. Posiada za to kilkadziesiąt obiektów mających wartość historyczną i z tej racji wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

- W tym dokumencie mamy zapisane budynki przedwojenne, najczęściej o charakterze willowym. W przypadku budowli należącyh do gminy, na miarę naszych możliwości finansowych staramy się poprawiać ich stan techniczny i wizerunek - słyszymy od burmistrza Mateusza Jellina. - Natomiast na podstawie uchwały o wspieraniu osób fizycznych i instytucji posiadających zabytek na terenie Polanicy, co roku przeznaczamy w budżecie lokalnym pewną kwotę na udzielenie dotacji remontowych lub renowacyjnych.

Przed dwoma laty samorząd ufundował nagrody pieniężne za najlepiej przeprowadzoną rewitalizację w danym roku. Kwoty wynoszą odpowiednio: 40, 25 i 15 tys. zł w zależności od przyznanego miejsca. A w tym roku gmina uruchomiła fundusz pożyczkowy dla wspólnot i osób fizycznych. Mogą one wnioskować o przyznanie wsparcia z ogólnej kwoty 250 tys. zł. Już korzystają z tego typu wsparcia właściciele niektórych obiektów na ulicach: Zdrojowej, Kościuszki i Żeromskiego.
(bwb)