Stowarzyszeni dla promocji i rozwoju

MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Uczestnictwo gminy w działalności stowarzyszeń krajowych i transgranicznych nie ma charakteru pójścia na ilość, lecz jakość. Samorząd lokalny już kiedyś zdecydował, gdzie i dlaczego widzi Międzylesie i gminę, konsekwentnie pilnuje, aby realizować cele wynikające z tej przynależności.

- Obecnie jesteśmy w strukturach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Związku Gmin Śnieżnickich, Szlaku Staropolskiego, Inicjatywy Sudety 2030 i Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi - wymienia burmistrz Tomasz Korczak. - Pośrednio - poprzez SGZK - należymy również do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. To pokazuje, że mocno stawiamy na promocję gminy, bo każda z tych organizacji na pewno nią się zajmuje w większym lub mniejszym wymiarze. Sięgamy po fundusze, np. unijne, których dystrybutorami są wymienione stowarzyszenia. Jak to się mówi: w grupie siła, dzięki czemu częściej jesteśmy widoczni np. podczas targów hotelarskich i turystycznych, w wielu wydawnictwach krajoznawczych i innych działaniach...

Co ważne, na tej przynależności gminy do stowarzyszeń zyskują poszczególne wsie, a nie tylko miasteczko. To pobudza ich społeczności do prezentowania tradycji kulturowych, podnoszenia estetyki nawet poszczególnych zagród.
(bwb)