POLANICA-ZDRÓJ - Informacja o wykazie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 i 815)
 
BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do: 
 
    1) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 256, obręb Stary Zdrój;
    2) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr  91/18, obręb Centrum;
    3) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr  324, obręb Centrum;
    4) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony działkę nr 75/7, obręb Centrum oraz działkę nr 79/3, obręb Centrum;
    5) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr  121/5, obręb Centrum;
    6) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 121/11, obręb Centrum;
    7) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 115/5, obręb Centrum;
    8) oddania w dzierżawę, na czas oznaczony część działki nr 434/37, obręb Stary Zdrój;
    9) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony  działkę nr 126/3, obręb Sokołówka;
    10) oddania w najem, na czas nieoznaczony część działki nr 102/2, obręb Centrum;
    11) oddania w użyczenie, na czas oznaczony  część działki nr 112/6, obręb Nowy  Zdrój;
    12) oddania w dzierżawę, na czas oznaczony część działki nr 595/2, obręb Centrum;
    13) oddania w dzierżawę, na czas oznaczony część działki nr 305/19, obręb Stary Zdrój;
    14) oddania w dzierżawę, na czas oznaczony część działki nr 586/3, obręb Centrum;
    15) oddania w dzierżawę, na czas oznaczony część działki nr 116/20, obręb Centrum;
 
Okres wywieszenia wykazu:   01/07/2022-  22 /07/2022
 
Wykaz został zamieszczony na stronach internetowych: www.polanica.pl i www.bip.polanica.pl


Sporządziła: Lucyna Drożdż, Podinspektor ds. Infrastruktury i Mienia Komunalnego