Natura 2000 nie taka straszna

POWIAT KŁODZKI (inf. zewn.). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie zmierza do powiększenia powierzchni obszarów objętych Programem Natura 2000, a położonych w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika. Tym samym zadaje kłam powtarzającym się pogłoskom, jakoby w tę stronę zmierzała i tym samym ograniczała możliwość rozwoju inwestycji w gminach Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój i Bystrzyca Kłodzka.

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, na zaproszenie jej przewodniczącego Zbigniewa Łopusiewicza, który przez kilkanaście lat był burmistrzem Stronia Śląskiego, przedstawiciele RDOŚ zapoznawali radnych powiatowych ze stanem realizowanych przez siebie prac nad projektem ochrony obszaru objętego Naturą 2000 we wschodniej i południowo-wschodniej części ziemi kłodzkiej. Jego zasadniczym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków siedliskowych dla okazów fauny i flory narażonych na wyginięcie. Jak podkreślono w toku obrad - nie są to wyimaginowanie działania, lecz poparte wizjami lokalnymi, rozmowami prowadzonymi ze społeczeństwem, podmiotami gospodarczymi czy instytucjami samorządowymi. Niezależnie od tych poczynań są prowadzone analizy przyrodnicze. Dopiero na podstawie zebranych materiałów zostanie przedstawiony plan ochrony, który - jak zauważono - nie ogranicza obszarów gmin i nadleśnictw objętych m.in. działalnością gospodarczą.

Opr. (bwb)

Foto powiat kłodzki