Najmłodsi radni poznają samorządność

MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Uczenie członków Młodzieżowej Rady Miejskiej racjonalnego myślenia i wydatkowania publicznych pieniędzy jest jednym z zadań, które przed sobą postawili gminni samorządowcy. I wychodzi to całkiem nieźle, czego potwierdzeniem są efekty dotychczasowej pracy w tym zakresie.

W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich MRM ma wydzielony dla swojego obszaru działania budżet. To młodzi radni decydują, na co fundusze mają być przeznaczone. Aby pobudzić do aktywności swoich kolegów i koleżanki, przeznaczają je na różnego rodzaju granty. Te pieniądze skierowane od młodzieży do młodzieży cudownie się rozmnażają, choćby poprzez wartość wniesionej pracy.

W tym roku wartość wniosków złożonych do MRM przez grupy uczniów zbiegła się z kwotą przez nią dysponowaną. To oznacza, że wszystkie granty otrzymają wsparcie. Ale samorządowcom marzy się, aby wniosków było więcej, bo wówczas nastoletni radni zetkną się z trudną sztuką bardziej dogłębnego ich oceniania i wyboru najlepszych.
(bwb)