Seminarium o bellum bohemicum sprzed 400 lat

KŁODZKO (inf. wł.). Coraz bliżej do interesująco zapowiadającego się seminarium w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Już 24 bm. za sprawą jego wykładowców będzie można przenieść się w okres wojny trzydziestoletniej i faktu zdobycia przed 400 laty Kłodzka. Uczyniły to wojska cesarza rzymskiego i króla czeskiego Ferdynanda II.

Jak podkreślają kłodzcy muzealnicy – w tamtym czasie Kłodzko stanowiło ostatni bastion oporu powstania protestanckich stanów (nie tylko) czeskich. Tym samym zakończyła się pierwsza faza wojny trzydziestoletniej, zwana czeską (bellum bohemicum). Wydarzenie to miało istotne znaczenie dla dziejów Kłodzka i hrabstwa kłodzkiego, ale wydaje się, że nie tylko dla nich, że znalazło się ono w cieniu zmitologizowanej w historiografii bitwy na Białej Górze, choć możliwe są inne narracje na temat tamtych wydarzeń. Celem półdniowego spotkania uczonych z ośrodków naukowych Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej jest przypomnienie tamtych wydarzeń oraz ukazanie ich w szerokim, europejskim kontekście a także refleksja nad „historiograficznym losem” kłodzkiego epizodu. Stąd zadane w tytule spotkania pytanie "Zdobycie czy upadek?", albowiem dla opcji katolicko-legitymistycznej Kłodzko w 1622 roku zdobyto, a powstanie stłumiono, ale dla opcji protestancko-powstańczej – stolica hrabstwa upadła, a wraz z nią pogrzebane zostały nadzieje na zmianę oblicza czeskiej monarchii.

A oto, co przygotowano w ramach seminarium:

g. 12:00 - 14:30: Krzysztof Miszkiewicz, Bogusław Czechowicz: słowo wstępne; Radek Fukala: Obrana Kladska po Bílé hoře / Obrona Kłodzka po Białej Górze; Grzegorz Podruczny: Giovanni Battista Pieroni i przebudowa twierdzy kłodzkiej w czasie wojny trzydziestoletniej; Jan Kilián: Město a vojenská posádka. Třicetiletá válka, středoevropský kontext / Miasto i garnizon. Wojna trzydziestoletnia, środkowoeuropejski kontekst

Dyskusja: g. 14:30 - 16:00.

g. 16:00 - 18:00: Krystyna Oniszczuk: Kłodzko po oblężeniu w 1622 roku – obraz zniszczeń miasta i reperkusje dla mieszkańców; Artur Kwaśniewski: Rok 1622 – cezura w dziejach rezydencji szlacheckich hrabstwa kłodzkiego. Migracje elit – przemiany własności – modyfikacje i retrospekcje w architekturze.

Dyskusja

Bogusław Czechowicz: Podsumowanie.

Podczas seminarium wystąpią - prof. PhDr. Bogusław Czechowicz Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě), prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzní / Univerzita Hradec Králové), dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (Politechnika Wrocławska), kustosz mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz (Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku),
starszy kustosz mgr Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. UAM (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu).
(bwb)