Nie dają zapomnieć o gminie spod Jawornika

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Przynależność do kilku stowarzyszeń bądź organizacji pozwala zwrócić większą uwagę na gminę położoną pomiędzy Przedgórzem Sudeckim a Górami Złotymi. Między innymi pozwala to pozyskiwać fundusze niezbędne dla jej rozwoju oraz bardziej się promować.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i Lokalna Grupa Działania "Qwsi", to organizacje, w których od wielu lat są obecni przedstawiciele Złotego Stoku. Dzięki składanym w nich projektom pozyskują dla swojej gminy fundusze wykorzystywane na wielu płaszczyznach. Pozwalają one dynamizować życie kulturalne, sportowe, oświatowe, podobnie jeśli idzie o gospodarkę lokalną, w tym infrastrukturę komunalną.

- Współpracujemy z grupą "Sudety 2030" oraz jesteśmy obecni w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych dla obszaru południowego Dolnego Śląska - informuje burmistrzyni Grażyna Orczyk. - W każdej z tych grup naszą obecność uważamy za ważną. Na przykład Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej w tej perspektywie finansowej przejęło dużo funkcji związanych ze współdziałaniem gmin w zakresie podejmowania różnych zadań, co było najlepiej punktowane. W ramach SGZK zbudowaliśmy w gminie singletracki, wymieniamy źródła ciepła udzielając dotacji na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła czy piece lepszej generacji. Mocno korzystamy ze środków pozostających w dyspozycji Euroregionu Glacencis na potrzebne mikroprojekty. Niosą one ze sobą turnieje, spotkania, tworzymy zielone skwery, poddaliśmy renowacji mauzoleum Guttlerów, a teraz realizujemy adaptację kościoła poewangelickiego na nowy cel...

W LGD "Qwsi" przedstawiciele gminy Edyta Zielonka i Zbigniew Gaweł są członkami zarządu, a burmistrzyni Grażyna Orczyk - członkinią komisji rewizyjnej. Włodarzyni Złotego Stoku pełni funkcję wiceprezeski zarządu SGZK.

Z racji turystycznych walorów gminy złotostockiej od niedawna jest ona w składzie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Również poprzez nią promuje swoje miejsca warte odwiedzenia, np. szczyt Jawornik Wielki.

(bwb)