Fundusze na rozwój uzdrowisk

ZIEMIA KŁODZKA (inf zewn.). Ogłoszono wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zamierzonych zadań w gminach uzdrowiskowych z rządowego funduszu "Polski ład". Z ziemi kłodzkiej wsparcie otrzymały wszystkie z nich.

I tak Bystrzyca Kłodzka otrzymała 400 000 zł 1 274 000 zł na przebudowę oświetlenia w parku Zdrojowym i utworzenie terenu rekreacyjnego w Dlugopolu-Zdroju, do Dusznik-Zdroju trafi 5 mln zł na wybudowanie strefy aktywności. Kudowa-Zdrój, przy wsparciu kwotą 4 900 000 zł, będzie mogła zrewaloryzować park Zdrojowy, podobnie jak Polanica-Zdrój, którą też wsparto podobną sumą na ten sam cel i uporządkowanie infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Natomiast do Lądka-Zdroju trafi 4 950 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg wraz infrastrukturą.
Opr. (bwb)