Powrót do gminnego czasopisma

BARDO (inf. wł.). Władze miejskie zdecydowały o reaktywowaniu lokalnego informatora samorządowego. Niedawno pojawił się wśród mieszkańców pierwszy numer Biuletynu Bardzkiego przygotowany przez zespół pracujący pod wodzą Anety Macherzyńskiej.

- Zdecydowaliśmy się na gazetową formę kontaktu z mieszkańcami, mając na uwadze fakt, że wielu z nich - już w starszym wieku - nie korzysta z komputerów i za ich pośrednictwem z Internetu, w tym Facebooka. A ponieważ chcą wiedzieć, co w naszej gminie się dzieje, wyszliśmy im naprzeciw - słyszymy od burmistrza Barda Krzysztofa Żegańskiego. - Sądzę że przy zachowaniu charakteru dwumiesięcznika gminne czasopismo poda informacje w miarę aktualne i ważne, również z poszczególnych sołectw, instytucji i środowisk.

Periodyk jest bezpłatny, ukazuje się w nakładzie 1,5 tys. egzemplarzy. Jego składem graficznym zajmuje się Wydawnictwo Forma i Format.

W powiatach kłodzkim i ząbkowickim swoje czasopisma, które w myśl obowiązujących przepisów nie mogą zamieszczać komercyjnych reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych, wydają m.in. gminy Duszniki-Zdrój, wiejska Kłodzko, Międzylesie, Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój
(bwb)