Upiększają własne domy i wspólną przestrzeń

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Już kolejny raz w gminie rozstrzygnięto konkurs adresowany do właścicieli domów, w tym wspólnot mieszkaniowych. Jest on formą zachęty do podejmowania przez nich prac remontowych bądź renowacyjnych w obiektach, które posiadają, i poprawy standardu zamieszkania oraz estetyki. Cieszy fakt, że do współzawodnictwa przystępują kolejni gestorzy...


Jak zauwaza włodarz Stronia śląskiego Dariusz Chromiec - nagrody przyznawane przez gminę pozwalają zrekompensować pewną część poniesionych nakładów, zarazem są podziękowaniem za aktywność na polu porządkowania przestrzeni publicznej - tak w mieście, jak i w gminie. Słowa uznania należą się także tym właścicielom, którzy nie bacząc na miejsce na podium w konkursie podejmują się prac poprawiających wizerunek ich obiektów.
 

W tegorocznym konkursie pierwsze miejsce przypadło wspólnocie mieszkaniowej zarządzającej budynkiem na ul. Zielonej 7, drugie - wspólnocie posiadającej nieruchomość na ul. Akacjowej 7, zaś trzecie - wspólnocie z ul. Morawka 34.
 
(bwb)

Foto gmina Stronie Śląskie