Z pomocą uzależnionym od używek

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Od niedawna na gminy spadł obowiązek uchwalania programów przeciwdziałania zjawiskom behawioralnym; do zadań związanych z zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii muszą dodać nowe, wynikające z lokalnych potrzeb. W Złotym Stoku, w związku z tym, program przyjęty w grudniu ubiegłego roku już jest dostosowany do tego ustawowego wymogu.

- Przyjęliśmy program na lata 2022 - 2025. Jego głównym wykonawcą jest komisja gminna. Prowadzi punkt konsultacyjny dla osób ze współuzależnieniami oraz ich rodzin, z którymi przeprowadza rozmowy profilaktyczne, a w szczególnych przypadkach kieruje uzależnionych na leczenie - informuje burmistrzyni Grażyna Orczyk. - Są wdrażane programy psychologiczne i edukacyjne wskazujące np. sposoby aktywnego spędzania czasu bez używek. Z pieniędzy gminnych pokrywa się imprezy sprzyjające tego typu edukacji i rozrywce, finansuje wypoczynek letni dzieciom z rodzin osób uzależnionych, wspomaga działalność stowarzyszeń tematycznych oraz świetlicy terapeutycznej. Część pieniędzy wpływających na konto komisji, to dochody uzyskane ze sprzedaży alkoholu przez punkty posiadające zezwolenia.

Na terenie gminy na bieżąco monitoruje się sytuację dotyczącą narkomanii. Szczególną opieką w tym przypadku otacza się szkołę; na szczęście nie ma powodu do zmartwienia. Są przypadki tego uzależnienia wśród dorosłych, którzy znajdują się w pieczy komisji.
(bwb)