PSZOK w dogodniejszym miejscu

BARDO (inf. wł.). Jakkolwiek mieszkańcy miasta i gminy mają zapewniony dostęp do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to władze samorządowe dążą do tego, aby obiekt stał się jeszcze bardziej nowoczesny. Dzięki temu może przyczynić się do polepszenia wyników selektywności, trzymać budżet lokalny w bezpiecznej odległości od kar, jakie można płacić za niespełnianie norm.

W sąsiedztwie oczyszczalni ścieków lokalizuje się bardzki PSZOK. Ale taki w najlepszym wydaniu, gdzie szybko będzie można zorientować się, co i gdzie można wyrzucić z przywiezionych odpadów. Jak zauwaza burmistrz Krzysztof Żegański - skoro wymaga się od społeczności, to trzeba też jeszcze bardziej wychodzić jej naprzeciw.

- Do PSZOK-u trafiają różne odpady i zabiegamy o to, aby rzeczywiście były rzeczowo posegregowane. Staramy się zachęcić mieszkańców do dostarczania tam tych wszystkich odrzutów, które są w stanie sami dostarczyć. To pozwala lepiej zapanować nad gminnym systemem gospodarki odpadami - podkreśla włodarz.

(bwb)