BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że w siedzibie UMiG wywieszono:
Wykaz nr 8/2022 dnia 05.05.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej