BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

Burmistrz Bystrzycy Kł. informuje, że w siedzibie  UMiG wywieszono wykazy w sprawie:
 -    dzierżawy gruntów położonych na terenie wsi Poręba, Wyszki, Długopole Zdrój oraz na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, Stara Bystrzyca 
 
 -    dzierżawy gruntów w drodze bezprzetargowej położonych na terenie wsi  Wilkanów, Paszków, DługopoleDolne, Nowy Waliszów, ZAbłocie, Międzygórze, Starkówek, Poręba, Gorzanów, Stary Waliszów, Idzików, Pławnica, Nowa Bystrzyca, Kamienna oraz na terenie miasta  Bystrzyca  Kłodzka obręb  Centrum, Niedźwiedna, Stara Bystrzyca, Zacisze, Zabłocie
 
  -  Nr 10.2022 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 471/2 o pow.15,00 m2 z przeznaczeniem na garaż,  położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum  
 
-    wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 586, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem na komórkę .