Odznaczeni Medalami Pro Patria

NOWA RUDA (inf. zewn.). Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - na wniosek koła Związku Sybiraków - przyznał Medale Pro Patria kilkorgu mieszkańców miasta oraz gminy. Tymi odznaczeniami honoruje się osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla kultywowania pamięci o walce na rzecz niepodleglej Polski.


W przedostatni piątek kwietnia - miesiąca Pamięci Narodowej o Zesłańcach Sybiru - w noworudzkim Miejskim Ośrodku Kultury starosta kłodzki Maciej Awiżeń wspólnie z wicestarostką Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk wręczyli medale Krystynie Garze, Oldze Frydrych, Sławomirowi Karwowskiemu i Stefanowi Ostrowskiemu.

Wydarzenie podkreślili swoją obecnością posłanka Monika Wielichowska, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, prezeska koła Związku Sybiraków Irena Dąbek i dyrektor MOK-u Wojciech Kolodziej.

Opr. (bwb)

Foto powiat kłodzki