Kraina nie tylko w sercu Kotliny Kłodzkiej

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Położony między Górami Bardzkimi, Górami Złotymi, Krowiarkami i otuliną Gór Stołowych obszar jest jedynym na ziemi kłodzkiej, który znajduje się na terenie aż sześciu mezoregionów. Największa, centralna część gminy wiejskiej Kłodzko leży w Kotlinie Kłodzkiej, inne wchodzą w skład Gór Złotych, Gór Bardzkich, Gór Bystrzyckich Wzgórz Włodzickich i Masywu Śnieżnika. Ten fakt świadczy o ogromnym skonfigurowaniu gminy oraz dużym zróżnicowaniu klimatycznym i krajobrazowym, przez lata przekładał się na jej dzisiejszą atrakcyjność turystyczną. Te uwarunkowania samorząd lokalny wykorzystuje w swoich działaniach promocyjnych.


Gmina wiejska Kłodzko ze względu na swoje położenie i historię ma wiele do zaoferowania turystom

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie ofertą turystyczną i rekreacyjno-wypoczynkową związaną z gminą wiejską Kłodzko. Przybywa w niej wędrowców i rowerzystów przemierzających ścieżki i szlaki prowadzące przez wzgórki i pagórki oraz obszary leśne, także trasy dostępne dla zmotoryzowanych, a przebiegające przez wioski pełne śladów przeszłości. To efekt od lat prowadzonych poczynań wizerunkowych, które mieszkańcom innych regionów Polski, Europy i świata mają pokazać, jak zasobnym w atrakcje obszarem jest ta gmina.
 

Pałac w Ławicy jest przykładem pomysłu na podejmowanie gości


Również zalew w Gorzuchowie to ciekawa oferta na rekreację
 
Zdaniem wójta Zbigniewa Tura - powiększająca się liczba gości, to wynik szerokiej współpracy gminy z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami. Wśród tych pierwszych znajdują się: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Polska sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Gmina jest ich członkiem i angażuje się w realizację wspólnych poczynań tematycznych. Wśród nich są np. wydawnictwa popularno-krajoznawcze i niekiedy gry terenowe, również strony internetowe poświęcone turystyce, wskazujące miejsca godne zobaczenia. Dla celów promujących walory kłodzkiej gminy wiejskiej są wykorzystywane punkty informacji turystycznej należące do DOT-u.
 

Na rowerzystów czekają i takie przystanie...


... albo takie formy zachęty do zwiedzaia gminy
 
Od jakiegoś czasu samorząd lokalny kładzie nacisk na to, aby do jak największej rzeszy osób dotarły filmy krótkometrażowe prezentujące walory gminy. Pokazują ją w całości lub skupiają się na konkretnych obiektach lub wsiach. W roku 2019 przygotowano materiał pt. "Wypoczynek w sercu Kotliny Kłodzkiej", w kolejnym włączono się we wspólną produkcję wszystkich członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, w ubiegłym pojawiło się opracowanie o krosnowickim kościele, w którym odbywają się festiwale Ignaza Reimanna.  
 

Wiele wsi, np. Szalejów Dolny przygotowano tego typu atrakcje


Wiele wydarzeń kulturalnych też przyciąga rzesze gości

Na bieżąco jest aktualizowana baza noclegowa i atrakcji turystycznych znajdujących się na obszarze gminy. Czyni się to nie tylko w mediach elektronicznych, ale np. poprzez nowy przewodnik pn. "Wypoczynek w sercu Kotliny Kłodzkiej. Gmina Kłodzko". A po wielu latach od ostatniego opracowania wydano aktualną mapę gminy i jeszcze w tym roku pomoże ona turystom w "odkrywaniu" jej ciekawostek. Takimi będą zapewne kolejne miejsca przyjazne rowerzystom, jak i nowo wytyczony szlak wędrowny z Krosnowic na górę Wapniarkę w sąsiedztwie Żelazna. Nie można zapomnieć o obiektach, w które zainwestowali przedsiębiorcy żyjący z usług turystycznych i rekreacyjnych - jest ich w gminie około 30. One też są wykazywane w opracowaniach, m.in. jurty mongolskie "Domy Słońca" w Jaszkowej Dolnej, ośrodek wypoczynku "Dom Krawca" w Wojciechowicach i inne.

Tak więc w gminie wiejskiej Kłodzko, sięgającej szerzej, niż Kotlina Kłodzka, promocja jej wszelkich wartości sprzyjających edukacji, relaksowi i rekreacji zajmowała i wciąż zajmuje ważne miejsce.
(bwb)