CZYTELNICY - REDAKCJA: Nauczyciele podnoszą kwalifikacje

KUDOWA-ZDRÓJ-SŁONE (inf. zewn.). Społeczny Zespół Szkolno–Przedszkolny realizuje projekt rozwoju kadry w celu lepszego zrozumienia potrzeb swoich uczniów. Za nami 5-dniowe szkolenie z trenerkami z Islandii i proces wdrażania pomysłów. Szkoła staje się bardziej demokratyczna, większy nacisk kładziemy na ocenianie kształtujące i aktywne metody nauczania. Projekt pn. Podnoszenie kompetencji nauczycielek i nauczycieli w sferze wspierania zindywidualizowanego rozwoju uczniów korzystał z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kadry Społecznego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w zindywidualizowanym diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych dzieci.
  
Anna Chełmińska
SZSP Kudowa-Zdrój

Foto SZSP