Uciec od szarości i zapomnienia

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Już po raz kolejny władze samorządowe gminy ogłosiły konkurs, którego celem jest podniesienie estetyki poszczególnych miejscowości. Najbardziej są oczekiwane zmiany wizerunkowe poczynione w budownictwie mieszkalnym; domy, domki lub bloki swoim wyglądem, w tym kolorystyką, powinny współgrać z najbliższym otoczeniem.

- W tym zakresie sporo się dzieje, np. w osiedlu Morawka, gdzie przez wspólnoty mieszkaniowe zmianom na lepsze zostały poddane budynki niegdyś wykorzystywane na cele szpitalne. Niektóre z nich już przeszły taką metamorfozę, że aż cieszą oczy - nie ukrywa zadowolenia burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. - To przekonuje, że położenie świeżych elewacji, zastąpienie starych pokryć dachowych nowymi, uporządkowanie obróbek blacharskich oraz doprowadzenie do ładu otoczenia domów jest w zasięgu ręki.

Na tę chwilę pula nagród przewidzianych dla zdobywców tzw. podiumowych miejsc nie zmieniła się, ale ich sponsor - obserwując wzrost cen materiałów budowlanych - analizuje, czy nie urealni wysokości wyróżników. Co prawda one nigdy nie zrównoważą poniesionych kosztów na remonty, ale im więcej wniosą rekompensaty, tym większe będzie z nich zadowolenie.
(bwb)