Korpus wsparcia z myślą o seniorach

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Korpus wsparcia seniorów, to program osłonowy, do którego realizacji włączył się lokalny samorząd. Jego znaczenie podkreśla fakt, że jest wpisany w ustawę o pomocy społecznej.

- W tym przypadku chodzi o tworzenie różnych form osłonowych dla osób w wieku poprodukcyjnym. To miało i ma związek z epidemią covidu - mówi burmistrz Dariusz Chromiec. - Mamy obowiązek uchronienia seniorów przed zakażeniami koronawirusem. Stąd funkcjonuje w naszej gminie teleopieka mająca na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Ten program będzie realizowany do końca tego roku przy udziale środków z programu o nazwie "Korpus wsparcia seniorów" oraz funduszu przeciwdziałania covidowi 19.

Pierwszeństwo do udziału w rzeczonym programie wsparcia mają osoby zamieszkujące samotnie albo niesamodzielne, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe ich monitorowanie. Dla 15 mieszkańców wymagających takiej opieki zakupiono 15 opasek elektronicznych powiązanych z systemem monitorowania. Już jest wiadomo, że ilość tą trzeba będzie zwiększyć, gdyż liczba seniorów wymagających teleopieki jest zdecydowanie większa.
(bwb)