Zakłady grupy FMG w rozbudowie

NOWA RUDA (inf. wł.). Firma Morat Swoboda zapowiada wybudowanie kolejnej hali produkcyjnej; roboty rozpoczną się w czerwcu br. Powiększenie swojej bazy również przewiduje Framo Morat Polska, gdyż wykorzystywany obiekt już okazuje się za mały.


- W ubiegłym roku cała nasza grupa osiągnęła obroty w granicach ponad 100 mln euro - komunikuje Mariusz Bielecki, kierownik FM w Nowej Rudzie-Słupcu. - One sukcesywnie rosną. W ślad za tym idzie zwiększanie zatrudnienia, aktualnie obydwa nasze zakłady dają pracę około 100 osobom.

Framo Morat i Morat Swoboda Motion są wytwórcami układów napędowych m.in. dla pojazdów elektrycznych. Wchodzą w skład Franz Morat Group z siedzibą w Eisenbach w Niemczech.  
 
(bwb)

Foto Franz Morat Group